Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 397/QĐ-UBND   Ngày ky´: 05/07/2022  
  Trích yếu: Về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống thiên tai quốc gia đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT9796-1656375422490-38316227_lehuyen-05-07-2022_14h16p44.docx
QDUB 397_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Hữu Tín