Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 986/QĐ-UBND   Ngày ky´: 26/06/2020  
  Trích yếu: V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình Mở rộng một số tuyến đường ống hệ thống cấp nước Hòa Sơn - Ma Nới, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
QDCT 986_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Quốc Huy