Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1279/QĐ-UBND   Ngày ky´: 31/07/2020  
  Trích yếu: V.v phê duyệt danh sách hộ kinh doanh; lao động bị chấm dứt hợp đồng lao đồng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm đủ điều kiện nhận hỗ trợ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Ninh Sơn - đợt 2.  
Tệp đính kèm:
QDCT1279_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến