Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 410/KH-UBND   Ngày ky´: 09/02/2023  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT1649-1675907638141-16655917.doc
DT1649-1675907638141-16655917_converted(09.02.2023_14h26p14)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung