Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 170/QĐ-UBND   Ngày ky´: 11/02/2020  
  Trích yếu: V/v thành lập Tổ công tác thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam kết hợp đầu tư hạ tầng lưới điện truyền tải.  
Tệp đính kèm:
QDCT 170_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Đức Nam