Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1277/QĐ-UBND   Ngày ky´: 13/08/2019  
  Trích yếu: V/v ban hành Bộ Câu hỏi Hội thi cán bộ công chức cấp xã với công tác dân vận chính quyền năm 2019  
Tệp đính kèm:
QDCT 1277_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến