Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 551/UBND-VXNV   Ngày ky´: 13/02/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Nghị định số 109/2021/NĐ-CP của Chính phủ  
Tệp đính kèm:
DT1938-1644565956901-11304835.doc
DT1938-1644565956901-11304835_converted(13.02.2022_21h00p17)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc