Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 59/2023/QĐ-UBND   Ngày ky´: 28/08/2023  
  Trích yếu: V/v Bãi bỏ Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT13822-1693141808978-10162498_vominhtam-28-08-2023_16h58p04.docx
DT13822-1693141808978-10162498_vominhtam-28-08-2023_16h58p04_converted(28.08.2023_22h44p45)_signed.pdf
Người cập nhật: Võ Thị Thu Thùy