Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3402/KH-UBND   Ngày ky´: 04/08/2022  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch Truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT11923-1659427860689-14447936.doc
DT11923-1659427860689-14447936_converted(04.08.2022_08h17p43)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung