Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2148/UBND-KTTH   Ngày ky´: 17/06/2020  
  Trích yếu: V/v nâng cấp cơ sở đăng kiểm tàu cá của tỉnh.  
Tệp đính kèm:
CVUB 2148_signed.pdf
5105.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thành Hào