Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 457/QĐ-UBND   Ngày ky´: 06/04/2023  
  Trích yếu: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT5060-1680683801968-38705036.doc
DT5060-1680683801968-38705036_converted(06.04.2023_10h36p55)_signed.pdf
Người cập nhật: Cao Thanh Tuấn