Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1832/QĐ-UBND   Ngày ky´: 15/12/2022  
  Trích yếu: V/v Phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức tạm thời của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT19845-1671070492071-73886255.docx
DT19845-1671070492071-73886255_converted(15.12.2022_20h24p25)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc