Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3479/KH-UBND   Ngày ky´: 21/08/2023  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch Phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT13421-1692587626247-93164522.doc
DT13421-1692587626247-93164522_converted(21.08.2023_16h22p06)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung