Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4347/UBND-VXNV   Ngày ky´: 07/10/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai giải pháp nâng cao chất lượng dân số, phát triển nguồn lực con người phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội lâu dài.  
Tệp đính kèm:
DT15540-1664875423493-22623746.doc
DT15540-1664875423493-22623746(07.10.2022_07h28p12)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc