Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2141/QĐ-UBND   Ngày ky´: 11/11/2021  
  Trích yếu: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đất đai thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT18786-1636533564697-56323753_lehuyen-10-11-2021_20h52p16.doc
DT18786-1636533564697-56323753_lehuyen-10-11-2021_20h52p16(11.11.2021_09h01p36)_signed.pdf
Người cập nhật: Hoàng Thị Hương Giang