Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 370/QĐ-UBND   Ngày ky´: 06/06/2022  
  Trích yếu: Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thuận Bắc  
Tệp đính kèm:
DT9891-1656457761921-77032388.docx
DT9891-1656457761921-77032388_converted(30.06.2022_14h18p37)_signed.pdf
Người cập nhật: Võ Khánh Hiền Hoà