Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2008/UBND-VXNV   Ngày ky´: 06/06/2020  
  Trích yếu: HỎA TỐC. Tăng cường các giải pháp phòng, chống tai nại đuối nước học sinh sinh viên dịp hè năm 2020.  
Tệp đính kèm:
CVUB 2008_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh