Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1961/UBND-VXNV   Ngày ky´: 11/05/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai các biện pháp giúp doanh nghiệp duy trì việc làm, thu hút lao động vào làm việc, hỗ trợ lao động quay trở lại thị trường lao động  
Tệp đính kèm:
DT6677-1652054420923-32947700.doc
DT6677-1652054420923-32947700_converted(11.05.2022_09h26p20)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến