Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 9/VPUB-LCT   Ngày ky´: 26/02/2022  
  Trích yếu: LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 09/2022 (bổ sung) (Từ ngày 28/02 đến ngày 04/3/2022)  
Tệp đính kèm:
DT2657-1645774674552-07588737.docx
DT2657-1645774674552-07588737_converted(26.02.2022_19h59p02)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình