Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 534/QĐ-UBND   Ngày ky´: 08/05/2022  
  Trích yếu: Về việc phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT6528-1651743835358-87782272_nnminh-06-05-2022_14h48p03.doc
DT6528-1651743835358-87782272_nnminh-06-05-2022_14h48p03_converted(08.05.2022_13h07p56)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Dương Thanh