Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3415/VPUB-VXNV   Ngày ky´: 10/09/2020  
  Trích yếu: V.v triển khai thực hiện Công văn số 3389/BGDĐT-TĐKT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  
Tệp đính kèm:
CVVP3415_signed.pdf
Điều chỉnh thời gian tổng kết năm khối trực thuộc Bộ.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh