Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 64/UBND-VXNV   Ngày ky´: 09/01/2020  
  Trích yếu: V/v triển khai công tác phòng chống bệnh dịch mùa đông xuân năm 2019-2020.  
Tệp đính kèm:
CVUB 64_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc