Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 41/2022/QĐ-UBND   Ngày ky´: 01/08/2022  
  Trích yếu: V/v Quyết định bãi bỏ Quyết định số 84/2013/QĐ-UBND ngày 18/12/2013 của UBND tỉnh quy định việc dạy và học tiếng Chăm trong các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
DT11457-1658741101823-81637035_nguyendinhtuan-25-07-2022_21h58p01.docx
QDQPPL 41. 2022_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh