Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4056/KH-UBND   Ngày ky´: 17/09/2022  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025  
Tệp đính kèm:
DT14439-1663164092905-45746625.doc
DT14439-1663164092905-45746625_converted(17.09.2022_21h58p02)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung