Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 748/QĐ-UBND   Ngày ky´: 25/05/2020  
  Trích yếu: V/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Xây mới và sửa chữa các nhà vệ sinh tại Bệnh viện tỉnh.  
Tệp đính kèm:
QDCT 748_signed.pdf
Người cập nhật: La Đình Minh Tường