Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1378/QĐ-UBND   Ngày ky´: 03/10/2022  
  Trích yếu: V/v Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT15289-1664492565953-77332536.doc
DT15289-1664492565953-77332536(03.10.2022_14h59p35)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung