Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1981/UBND-VXNV   Ngày ky´: 11/05/2022  
  Trích yếu: V/v tham mưu đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính và các chỉ số trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025.  
Tệp đính kèm:
DT6882-1652243548099-91122203.doc
DT6882-1652243548099-91122203_converted(11.05.2022_16h10p21)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh