Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 630/QĐ-UBND   Ngày ky´: 13/05/2023  
  Trích yếu: V/v Giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (lần hai)  
Tệp đính kèm:
DT6574-1683792988423-55837565_vominhtam-12-05-2023_10h42p45.docx
DT6574-1683792988423-55837565_vominhtam-12-05-2023_10h42p45_converted(13.05.2023_12h10p44)_signed.pdf
Người cập nhật: Đặng Thị Thùy Linh