Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 963/QĐ-UBND   Ngày ky´: 25/06/2020  
  Trích yếu: V/v phê duyệt Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh về lĩnh vực tư pháp (do Sở Tư pháp tham mưu).  
Tệp đính kèm:
QDCT 963_signed.pdf
Người cập nhật: Trần Xuân Sinh