Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 5/CT-UBND   Ngày ky´: 04/03/2022  
  Trích yếu: Về tăng cường công tác quản lý tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT3013-1646297665571-39026620_nnminh-03-03-2022_20h53p27.docx
DT3013-1646297665571-39026620_nnminh-03-03-2022_20h53p27_converted(04.03.2022_09h56p42)_signed.pdf
Người cập nhật: Hồ Như Vương