Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 23/VPUB-LCT   Ngày ky´: 03/06/2022  
  Trích yếu: Lịch tuần 23  
Tệp đính kèm:
DT8307-1654178025807-72801605.docx
DT8307-1654178025807-72801605_converted(03.06.2022_07h42p01)_signed.pdf_edited_signed03-06-2022-07-26-59(03.06.2022_07h42p01)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thành Hào