Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 858/QĐ-UBND   Ngày ky´: 10/06/2020  
  Trích yếu: V/v giải quyết chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ.  
Tệp đính kèm:
QDCT 858_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến