Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1648/QĐ-UBND   Ngày ky´: 09/10/2019  
  Trích yếu: V/v phê duyệt Kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2019 tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
QDCT 1648_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung