Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1881/KH-UBND   Ngày ky´: 28/05/2020  
  Trích yếu: V.v triển khai thực hiện Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2002 về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.  
Tệp đính kèm:
KHUB1881_signed.pdf
Người cập nhật: Cao Thanh Tuấn