Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2268/UBND-KTTH   Ngày ky´: 25/06/2020  
  Trích yếu: V/v chấp thuận chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện và giá các gói thầu thi công xây lắp công trình đường từ tỉnh lộ 702 đến đèo Khánh Nhơn.  
Tệp đính kèm:
CVUB 2268_signed.pdf
377 BQLDA(15.06.2020_15h09p09)_signed.pdf
QDCT 855_signed.pdf
vbdi_1895_SXD-QLHDXD&HTKT(22.06.2020_16h42p37)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Quốc Huy