Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 688/QĐ-UBND   Ngày ky´: 14/12/2022  
  Trích yếu: V/v Điều chuyển Hạt Kiểm lâm Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa thuộc Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa và Hạt Kiểm lâm Ban quản lý Vườn quốc gia Phước Bình thuộc Ban quản lý Vườn quốc gia Phước Bình về Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  
Tệp đính kèm:
DT19703-1670919462789-55851645.doc
DT19703-1670919462789-55851645_converted(14.12.2022_14h23p13)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc