Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1024/QĐ-UBND   Ngày ky´: 25/07/2022  
  Trích yếu: V/v bổ sung Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT10258-1658742519360-53794779.docx
DT10258-1658742519360-53794779_converted(25.07.2022_21h26p21)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Trọng Lâm