Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 72/KH-UBND   Ngày ky´: 08/01/2021  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch thực hiện Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn đến năm 2025.  
Tệp đính kèm:
KHUB 72_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến