Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 463/KH-UBND   Ngày ky´: 04/02/2022  
  Trích yếu: V/v Triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT1408-1643181067798-86360587.docx
KHUB 463_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc