Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 272/QĐ-UBND   Ngày ky´: 11/03/2022  
  Trích yếu: Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch thu hồi biên chế sự nghiệp giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT3521-1646991626578-31045094.doc
DT3521-1646991626578-31045094_converted(11.03.2022_22h10p55)_signed.pdf
DT3521-1646991626603-24793463(11.03.2022_22h12p33)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc