Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 486/QĐ-UBND   Ngày ky´: 27/04/2022  
  Trích yếu: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế, lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT6038-1650849797600-38171503.doc
DT6038-1650849797600-38171503(27.04.2022_07h37p52)_signed.pdf
Người cập nhật: Cao Thanh Tuấn