Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1360/UBND-KTTH   Ngày ky´: 04/04/2022  
  Trích yếu: V/v tăng cường công tác quản lý lưu thông đối với xe công nông, xe cơ giới sản xuất, lắp ráp trái quy định và xe cơ giới ba bánh, xe máy kéo nhỏ phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp, xe thô sơ ba, bốn bánh  
Tệp đính kèm:
DT4790-1648808099278-65748564_vominhtam-02-04-2022_15h10p31.doc
DT4790-1648808099278-65748564_vominhtam-02-04-2022_15h10p31_converted(04.04.2022_08h10p26)_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Đức Nam