Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 49/QĐ-UBND   Ngày ky´: 13/01/2023  
  Trích yếu: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trên lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT561-1673403152659-22108052.doc
DT561-1673403152659-22108052(13.01.2023_10h48p28)_signed.pdf
Người cập nhật: Cao Thanh Tuấn