Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 68/QĐ-UBND   Ngày ky´: 16/01/2022  
  Trích yếu: V/v Giải quyết khiếu nại của ông Đạo Văn Lem (lần hai)  
Tệp đính kèm:
DT808-1642133164249-81258817_vominhtam-14-01-2022_15h29p49.doc
DT808-1642133164249-81258817_vominhtam-14-01-2022_15h29p49_converted(16.01.2022_19h49p12)_signed.pdf
Người cập nhật: Đặng Thị Thùy Linh