Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 43/BC-UBND   Ngày ky´: 14/02/2022  
  Trích yếu: V/v Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT2017-1644809876286-87328111_nnminh-14-02-2022_11h23p06.docx
DT2017-1644809876286-87328111_nnminh-14-02-2022_11h23p06_converted(14.02.2022_13h36p44)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình