Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1764/UBND-VXNV   Ngày ky´: 08/05/2023  
  Trích yếu: V/v tiếp tục đẩy mạnh triển khai cài đặt định danh điện tử VNeID mức độ 2 đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức  
Tệp đính kèm:
DT6820-1683278003133-51099324.doc
DT6820-1683278003133-51099324_converted(07.05.2023_21h49p50)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Thị Như Ý