Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 54/2022/QĐ-UBND   Ngày ky´: 17/09/2022  
  Trích yếu: V/v Quy định một số nội dung chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT14154-1662865317444-16553139_lehuyen-14-09-2022_13h35p54.docx
DT14154-1662865317444-16553139_lehuyen-14-09-2022_13h35p54_converted(17.09.2022_22h06p43)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Dương Thanh