Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1297/KH-BĐHCĐS   Ngày ky´: 30/03/2022  
  Trích yếu: V/v Triển khai thực hiện Chuyển đổi số năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT4015-1648290158696-27871550.docx
DT4015-1648290158696-27871550_converted(30.03.2022_09h02p10)_signed.pdf
Người cập nhật: Hồ Như Vương