Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3218/UBND-KTTH   Ngày ky´: 09/09/2020  
  Trích yếu: V/v khẩn trương hoàn thành phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017.  
Tệp đính kèm:
CVUB 3218_signed.pdf
Người cập nhật: Lê Thị Thu Phương