Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 7/VPUB-LCT   Ngày ky´: 12/02/2022  
  Trích yếu: V/v LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 07/2022 (Từ ngày 14/02 đến ngày 18/02/2022)  
Tệp đính kèm:
DT1962-1644633059183-13941444.docx
DT1962-1644633059183-13941444_converted(12.02.2022_14h56p52)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình